İşveren

DLH

Konum

Ankara / Çayyolu

Başlangıç Tarihi

13.02.2017

Bitiş Tarihi

31.12.2017

Elektrik işleri ile ilgili teknik şartnamede projelerde sözleşme ve mukavelede zeyilnamelerde belirtilen tüm işlerin taşeron tarafından proje şartname standart ve ekleri ile fen ve sanat kuralları çerçevesinde sözleşmeye ve mukaveleye yüklenici ve işlerinin kalite ve güvece politikasına çevre yönetim sistemine (İSO14001), işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemine (OHSAS 18001) uygun şekilde ilgili emniyet, güvenlik, yangın güvenliği sağlık ve çevre kurallarına uyarak, tüm dikkat ve özeni göstererek anahtar teslimi olarak yapılması ve yüklenici, işvere ve idarenin kabul ve beğenisine uygun şekilde en iyi işçilikle yaparak teslim edilmesidir.